Zoznam revírov MsO SRZ Michalovce

Pstruhové revíry
číslo 4-1560-4-1 Okna č.1b – potok Okna od obce Nižná Rybnica po teleso hrádze VN Vyšná Rybnica
číslo 4-1860-4-1 Orechovský potok – Orechovský potok od ústia do záchytného kanála po VN Kolibabovce
číslo 4-4040-4-1 Prítoky VN Zemplínska šírava (potok Vinianský, Kusínsky, Jovsanský, Sokolský, Suchý, Tarnavský, Tomašovský, Kalužský, Klokočovský, Kamenný). Zákaz lovu rýb v Štátnej prírodnej rezervácii , vyznačenej tabuľami.Kaprové revíry

číslo 4-1560-4-1 Okna č.1a - potok Okna od ústia pri obci Senné po obec Nižná Rybnica a potok Olšinský, záchytný kanál  Okny až po ústie s Uhom, Bežovský, Jenkovský kanál a Záhradný kanál.
číslo 4-1130-1-1 Laborec č.2 – čiastkové povodie od ústia rieky Uh po cestný most v obci Krivošťany
číslo 4-0440-1-1 Duša – potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene
číslo 4-0330-1-1 Čierna voda – čiastkové povodie od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenia VN Zemplínska šírava
číslo 4-4140-1-1 Výpustný kanál – Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplínska šírava pri obci Zalužice. Zákaz lovu rýb od telesa hate vyznačenej tabuľou do vzdialenosti 50 m. Zákaz kladenia ohňa a znečisťovanie lovného miesta. V úseku 200m od telesa hrádze dole prúdom je " zimovisko a neresisko rýb v období od 1.2. do 15.6. - ZÁKAZ LOVU RÝB " !!! 
číslo 4-2380-1-1 Sobranecký potok č.1 – Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance
číslo 4-2390-1-1 Sobranecký potok č.2 – Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene
číslo 4-3970-1-1 VN Vyšná Rybnica – vodná plocha nádrže pri obci Vyšná Rybnica
číslo 4-3490-1-1 VN Kolibabovce – vodná plocha nádrže pri obci Kolibabovce
číslo 4-3900-1-1 Vinianske jazero – vodná plocha nádrže pri obci Vinné. Ide o revír, ktorý slúži v letných mesiacoch ako rekreačné stredisko, loviaci nesmú pri love obmedzovať rekreantov. Lov rýb počas letnej turistickej sezóny sa odporúča od 17.00 do 07.00 hodiny. Od 1.6. do 1.9. zákaz používania krmítkovej zmesi (letná turistická sezóna).
číslo 4-3710-1-1 VN Pozdišovce - vodná plocha nádrže pri obci Pozdišovce
číslo 4-3230-1-1 VN Blatce Lapoš - vodná plocha nádrže pri obci Choňkovce
číslo 4-3260-1-1 VN Budkovce I, II - vodná plocha nádrže pri obci Budkovce
číslo 4-1450-1-1 Materiálová jama – vodná plocha nádrže v časti mesta Michalovce-Straňany.