Prehľad zarybňovania našich revírov v roku 2017.

JAR 2017

Vyšná Rybnica  kapor K3 500 kg

Kolibabovce kapor K3  300 kg

Sobranecký potok kapor K2 200 kg

Okna č.1 kapor K2 150 kg

 

JESEŇ 2017

Okna č.1b pstruh potočný 2500 ks

Orechovský potok pstruh potočný 1000 ks

Blatce- Lapoš kapor K3 100 kg

Kolibabovce kapor K3 300 kg

Vyšná Rybnica kapor K3 2000 kg

Vyšná Rybnica úhor –monté 0,25 kg

Vyšná Rybnica pstruh dúhový 150 kg

Vyšná Rybnica pleskáč vysoký 1roč. 5000 ks

 

 


Viac tu:
Vytvorte si vlast