Preteky 2018

PRETEKY MsO SRZ Michalovce

1.5. 7:30-12:00 Materiálová jama - Baňa
Pohár primátora mesta Michaloviec.
Pretek pre deti neregistrované a registrované. Plávaná 1 prút. Zápisné a evidencia pre deti registrované v predajni PETER.
 
5.5. 7:30-12:00

Materiálová jama - Baňa dospelí
Plavaná  1 prút. Zápisné a evidencia v predajni PETER

6.5. 7:30 - 12:00 VN V. Rybnica  - Dospelí aj deti, spôsob lovu: na ťažko 1 prút  
Zápisné a evidencia vo V. Rybnici


 
8.5. 7:30-17:00 VN Vinianske jazero - dospelí dvojkolovo
Na ťažko , 1 prút, Zápisné a evidencia v predajni PETER

 
13.5. 7:30-12:00 VN Budkovce I - deti, VN Budkovce II - dospelí, Duša - registrovaní pretekari
Plavaná 1 prút ,  Pohár starostu obce Budkovce
Zápisné a evidenciana VN Budkovce I , II , zápis začina o 7:00

 
26.5. 7:30-13:00 Memoriál M. Ohradzanského STRAŽSKÉ
dospelí a deti
Ľubovoľne 1 prút
Zápisné a evidencia Strážske