Výbor ObO SRZ SOBRANCE

        pre roky 2018-2022

 

  predseda:                 Rožko Marcel

  tajomník:                 Buksar Martin

  člen výboru:      Ing. Gavula Igor

  člen výboru:             Horňák Marián

  člen výboru:             Mochťák Peter

 

 

predseda: Mgr. Oravec František

tajomník: Marcin Miroslav

pokladník: Buksar Martin

hospodár: Hoffman Miroslav

brigád. referent: Pečeňak Michal

športový referent: Rožko Marcel

vedúci ryb. stráže: Ing. Gavula Igor