História OO SRZ SOBRANCE

Vznik OO SRZ SOBRANCE siaha do 40 rokov minulého storocia. Po roku 1960 po delimitácii okresov sa organizácia zrušila, respektíve preniesla do Michaloviec. V roku 1992 mala MO SRZ OO Sobrance 69 clenov. Prvé zloženie výboru: p. Rejta Ladislav, p. Bojacko Jozef, p. Ing. Kondík, p. Ing. Repka Mikuláš, p. Geroc Jozef. Po predsedovi p. Ladislavovi Rejtovi, ktorý bol vo vedení od 1985 roku nastupuje nový predseda rokom 1990, ktorým sa stal Pavol Džurina. Vo výbore boli p. Ing. Zdeno Kondík, p. Mikuláš Repka, p. Jozef Bajocko, p. Ján Nemec. V roku 1995 sa opät mení predseda, stáva sa ním Ján Nemec. Od roku 1998 nastúpil do vedenia OO SRZ Sobrance Mgr. František Oravec, ktorý ju spravuje dodnes. Vo výbore spolu s p. Mgr. Oravcom pracovali: Ing. Zdeno Kondík, Miroslav Marcin, Michal Mitro, Miroslav Hofman, Mikuláš Repka, Ján Nemec, Michal Pecenák, Martin Buksar, Igor Gavula. Výbor od roku 2014 pracuje v zložení: predseda Mgr. František Oravec, tajomník Miroslav Marcin, hospodár Miroslav Hoffman, referent pre brigádnicku činnosť Michal Pečenák, pokladník Martin Buksar, veliteľ RS Ing. Igor Gavula, športový referent Marcel Rožko.