Ceny povolení 2018

 

PREDAJ POVOLENIEK A ČLENSKÝCH ZNÁMOK PRE ROK 2018

S členským, brigádnickým, športovou činnosťou,príspevkom na mladež.

MIESTNE POVOLENIE 88 €
ZVAZOVÉ POVOLENIE 123 €
MIESTNE  POVOLENIE /starobní dôchodcovia, ženy , / 67 €
MIESTNE POVOLENIE študenti 69 €
DETSKÉ MIESTNE /OD 6 – DO 15 rokov/ 15 €
DETSKÉ ZVAZOVÉ /OD 6 – DO 15 rokov/ 25 €