Májové rybárske preteky organizované MsO SRZ Michalovce

01.01.2010 12:00

PRETEKY MsO SRZ Michalovce v roku 2010

1.5.2010 Sobota

Materiálová jama - Baňa
Pohár primátora mesta Michaloviec.
Pretek pre deti neregistrované a registrované. Plávaná 1 prút. Zápisné a evidencia pre detí registrované v predajni PETER. 7:30-12:00


2.5.2010 Nedeľa

Materiálová jama - Baňa - dospelí
Plávaná 1 prút. Zápisné a evidencia v predajni PETER. 7:30-12:00


8.5.2010 Sobota

VN Vinné Jazero - dospelí
Na ťažko, 1 prút. Zápisné a evidencia v predajni PETER. 7:30-12:00


9.5.2010 Nedeľa

VN Budkovce, VN V. Rybnica dospelí a deti
Plávaná 1 prút- Budkovce.
Na ťažko, 1 prút - VN Vyšná Rybnica.
Zápisné a evidencia v Budkovciach a V. Rybnici. 7:30-12:00


29.5.2010 Sobota

Memoriál M. Ohradzanského STRÁŽSKE dospelí a deti
Ľubovoľne 1 prút. Zápisné a evidencia Strážske. 7:30-12:00