Novinky

Všeobecný zákaz lovu rýb

16.03.2018 07:54

Upozorňujeme všetkých členov, že podľa zákona je od 15. marca do 15. mája 2018 všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch VN Vyšná Rybnica a VN Kolibabovce. Na VN Blatce -Lapoš je zákaz od 15. marca do 1. júna 2018. Na informačných tabuliach pri nádržiach sú upozornenia.

S pozdravom výbor Obo SRZ Sobrance 

Výsledky volieb do výboru ObO SRZ Sobrance 2018

04.02.2018 21:49

  Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 4.2.2018 v Sobranciach 

bol pri účasti 54 našich členov a 6 hostí zvolený nový výbor Obvodnej organizácie SRZ v Sobranciach.

Nový výbor bude pracovať v rokoch 2018-2022 v tomto zložení, 

Výbor:

 Rožko Marcel

Buksar Martin

Gavula Igor Ing.

Horňák Marián

Mochťak Peter

Náhradníci do výboru:

Hofman Miroslav

Pečeňak Michal

 

 

 

Výročná členská schôdza 2018

03.01.2018 22:04

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Výbor Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sobranciach, dovoľuje si Vás pozvať na Výročnú členskú schôdzu spojenú s voľbou nového výboru ObO na ďalšie štyri roky 2018-2022, ktorá sa uskutoční dňa 4. februára 2018 (nedeľa) od 8:00 hod. v priestoroch Gymnázia v Sobranciach