Ceny povolení 2017

 

PREDAJ POVOLENIEK A ČLENSKÝCH ZNÁMOK PRE ROK 2017

S členským, brigádnickým, športovou činnosťou,príspevkom na mladež.

MIESTNE POVOLENIE 84 €
ZVAZOVÉ POVOLENIE 119 €
MIESTNE  POVOLENIE /starobní dôchodcovia, ženy , / 63 €
MIESTNE POVOLENIE študenti 69 €
DETSKÉ MIESTNE /OD 6 – DO 15 rokov/ 15 €
DETSKÉ ZVAZOVÉ /OD 6 – DO 15 rokov/ 25 €
   

Predaj členských známok a povolení na rybolov na rok 2017

v Sobranciach zabezpečuje pokladník p. Buksar . (mobil  0907 118 418)