Výbor OO SRZ SOBRANCE

 

  predseda:              Mgr. Oravec František

  tajomník:                      Marcin Miroslav

  pokladník:                     Buksar Martin

  hospodár:                     Hoffman Miroslav

  veliteľ RS:               Ing. Gavula Igor

  športový referent:          Rožko Marcel

  brigády, čistota:            Pečeňak Michal

predseda: Mgr. Oravec František

tajomník: Marcin Miroslav

pokladník: Buksar Martin

hospodár: Hoffman Miroslav

brigád. referent: Pečeňak Michal

športový referent: Rožko Marcel

vedúci ryb. stráže: Ing. Gavula Igor