Celkový priebeh zarybňovania našich revírov v roku 2016

15.marec 2016  VN Vyšná Rybnica  kapor K3 1000 kg

15.marec 2016  VN Vyšná Rybnica zubáč Z2 40 kg

24.marec 2016  VN Kolibabovce kapor K3 150 kg

5.apríl 2016   Okna č.1a kapor K2 200 kg

5.apríl 2016   Sobranecký potok 1,2 kapor K2 300 kg

16.apríl 2016  VN Kolibabovce kapor K3 100 kg

20. jún  2016  VN Vyšná Rybnica kapor K3 500 kg

21.september 2016  Potoky na Sobranecku pstruh potočný Pp1 7400 ks

11.október 2016  VN Vyšná Rybnica pstruh dúhový Pd2 170 kg

17.október 2016  VN Vyšná Rybnica kapor rybničný K3 2000kg

 

 


Viac tu:
Vytvorte si vlast