Výsledky volieb do výboru ObO SRZ Sobrance 2018

04.02.2018 21:49

  Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 4.2.2018 v Sobranciach 

bol pri účasti 54 našich členov a 6 hostí zvolený nový výbor Obvodnej organizácie SRZ v Sobranciach.

Nový výbor bude pracovať v rokoch 2018-2022 v tomto zložení, 

Výbor:

 Rožko Marcel

Buksar Martin

Gavula Igor Ing.

Horňák Marián

Mochťak Peter

Náhradníci do výboru:

Hofman Miroslav

Pečeňak Michal