Všeobecný zákaz lovu

13.10.2014 15:43

Všeobecný zákaz lovu rýb na VN Vyšná Rybnica platí od: 10. októbra do: 26. októbra (vrátane).

Lov rýb povolený v pondelok 27.októbra 2014 od 4:00 hod. 

Výbor OO SRZ Sobrance