Všeobecný zákaz lovu rýb

16.03.2018 07:54

Upozorňujeme všetkých členov, že podľa zákona je od 15. marca do 15. mája 2018 všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch VN Vyšná Rybnica a VN Kolibabovce. Na VN Blatce -Lapoš je zákaz od 15. marca do 1. júna 2018. Na informačných tabuliach pri nádržiach sú upozornenia.

S pozdravom výbor Obo SRZ Sobrance