Prehľad o úlovkoch z roku 2014

18.12.2014 20:24

UPOZORNENIE:

Prehľad o úlovkoch je člen povinný odovzdať do 15.1.2015. Prehľad o úlovkoch musí byť riadne a pravdivo vyplnený!

V Sobranciach môžte tlačivá odovzdať aj  členom výboru:

 p. Oravcovi, Gorkého 31,SO

p. Buksarovi, Štefánikova 24, SO