Pozvánka na členskú schôdzu OO SRZ Sobrance v roku 2016.

19.12.2015 21:48

Vážení rybári, členovia OO SRZ Sobrance


Výbor Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sobranciach Vás týmto srdečne pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční:

 

28. februára 2016 (nedeľa)  

so začiatkom o 9:00 hod.

v jedálni Gymnázia v Sobranciach.

 

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze a privítanie hostí

2. Správa o činnosti za rok 2015

3. Plán práce na rok 2016

4. Príspevky členov výboru MsO SRZ Michalovce

5. Diskusia

6. Záver

... prosíme, o dátume  konania  schôdze informujte aj svojich kamarátov, kolegov rybárov, ktorí sú členmi OO SRZ Sobrance.

 

POZOR!!

Každý člen je povinný si na členskú schôdzu doniesť členský preukaz s nalepenou členskou známkou na rok 2016, kde mu bude zaznamenaná účasť na schôdzi.

S pozdravom výbor OO SRZ Sobrance