Pokračovanie jesenného zarybňovania

24.10.2015 09:56

Tento týždeň pokračovalo ďalšie zarybňovanie našich revírov. Hlavný hospodár p. Kačmarský spolu s členmi OO SRZ Sobrance vypustili do našich vôd tieto druhy rýb: VN Vyšná Rybnica ... 100kg karas Ka1, 40kg pleskáč PL1, 125kg pstruh dúhový Pd2 a do VN Kolibabovce 40 kg pleskáča.

Tým by sme mali mať naše revíry pre tento rok zarybnené.

Pripomíname, že lov rýb je na VN Kolibabovce stále zakázaný! (Pravdepodobne do začiatku kaprovej sezóny 2016)

Upozorňujeme, že lov rýb na VN Vyšná Rybnica je povolený až 30.októbra (piatok) od 4:00 ráno.

S pozdravom výbor OO SRZ Sobrance (m)