Na Uh č.1 a č.2 iba so zväzovou povolenkou !!!

16.04.2014 07:27

Milé naši rybárky, rybári.

Dohoda o vzájomnom spoluhospodárení na revíroch Laborec č.2 a Ćierna voda, patriaca MsO SRZ Michalovce a na revíroch Uh č.1 a Uh č. 2 patriace MO SRZ V. Kapušany sa na rok 2014 nepredĺžuje, vďaka pár členom MO SRZ V. Kapušany, ktorí boli prichytený členmi R.S. MsO SRZ Michalovce z priečinu pytliactva.