májový pretek VN Vyšná Rybnica

15.04.2015 14:00

Obvodná organizácia SRZ v Sobranciach pozýva

našich členov – rybárov

na rybárske preteky v love rýb udicou

Zúčastniť sa môžu dospelí aj deti

 

Kedy?   3. mája 2015 nedeľa

Kde?    VN Vyšná Rybnica

         Spôsob lovu:  Na položenú (na ťažko), loví sa na jeden prút osadený maximálne jedným košíkom (krmítkom)

                                   a jedným nádväzcom s jedným háčikom.

         Hodnotenie: Bodovaná je každá ryba (1g = jeden bod) Pozor !!! Neboduje sa pstruh dúhový.

         Program: (možný časový posun, program preteku bude súťažiacim oznámený pred samotným pretekom)

                                           7:00 – 7:30 hod. Registrácia pretekárov, losovanie lovného miesta

                                           7:30 – 7:40 hod. Zahájenie, privítanie súťažiacich a hostí

                                           7:40 – 7:55 hod. Zaujatie vylosovaného miesta, príprava

                                           7:55 – 8:00 hod. Vnadenie

                                           8:00 – 11:00 hod. Pretek

                                         11:00 – 11:30 hod. Váženie úlovkov, vyhodnotenie

                                  od  11:30 hod. Vyhlásenie výsledkov  a odovzdávanie cien

Na najlepších čakajú bohaté vecné ceny, diplomy a poháre.

Maximálny počet súťažiacich (vrátanie detí) je 80. Preto si nezabudnite privstať, aby sa Vám ušlo miestoJ