Májový pretek na VN Vyšná Rybnica

03.05.2016 19:05
Obvodná organizácia SRZ v Sobranciach pozýva
našich členov – rybárov
na rybárske preteky v love rýb udicou.
 
Každý pretekár musí mať platné povolenie na rybolov na rok 2016.
Štartovné: dospelí 3€ a deti 1€
 
Kedy? 15. mája 2016 (nedeľa)
Kde? VN Vyšná Rybnica
 
Spôsob lovu: Na položenú, loví sa na jeden prút osadený maximálne jedným nádväzcom s jedným háčikom.
Hodnotenie: Bodovaná je každá ryba (1g = jeden bod) Pozor !!! 
Neboduje sa pstruh dúhový (pustiť hneď po ulovení)
Program: (možný časový posun, program preteku bude súťažiacim oznámený pred samotným pretekom)
                                            Od cca. 6:30 hod. Registrácia pretekárov, po zápise si súťažiaci 
                                                                         ihneď losuje lovné miesto. 
                                              7:30 – 7:40 hod. Zahájenie, privítanie súťažiacich a hostí
                                              7:40 – 7:55 hod. Presun na lovné miesto, príprava
                                              7:55 – 8:00 hod. Vnadenie
                                            8:00 – 11:00 hod. Pretek
                                          11:00 – 11:30 hod. Váženie úlovkov, púšťanie rýb späť do vody a vyhodnotenie
                                                  od 11:30 hod. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
 
Na najlepších čakajú bohaté vecné ceny, diplomy a poháre.
Maximálny počet súťažiacich (vrátanie detí) je 80, preto si nezabudnite privstať, aby sa Vám ušlo miesto.