K1 v Kolibabovciach 2015

19.03.2015 15:40

Prvé zarybnenie Kolibaboviec
Dňa 16.3.2015 za účasti člena zarybňovacej komisie p. Orosa sme zarybnili VN Kolibabovce kaprom K1. Kapry v množstve 90kg a v kusoch asi 4200 , ako prvý si užívajú tento nový rybník. Ďalší prídel by sme mali dostať v sobotu . Zarybnenia sa zúčastnili : hlavný hospodár MsO p. Kačmarský a hospodár OO Sobrance p. Hofman.