Ďakujeme Všetkým, ktorí prišli na členskú schôdzu.

02.03.2017 16:38

Viac sa dočítate na stránke MsO SRZ Michalovce. https://www.srzmichalovce.sk/sk/index.php?page_ID=1&article_ID=760