Členské príspevky

16.03.2016 12:55

   Upozorňujeme členov na povinnosť zaplatiť členské príspevky do 31.marca 2016.

   V prípade nesplnenia tejto povinnosti členstvo vo zväze zaniká.

   Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním písomnej prihlášky 

   a zaplatením zápisného pre obnovenie členstva. 

   Zápisné dospelý člen:   50 €

   Zápisné mládežnícke : 10 €

   Zápisné deti/ do 15r./:  2 €