Členská schôdza OO SRZ Sobrance

17.02.2016 15:02

Chceme Vás ešte raz informovať a pozvať na členskú schôdzu  OO SRZ Sobrance

ktorá sa bude konať 28. februára 2016 od 09:00 hod. v priestoroch Gymnázia v Sobranciach. 

Pozor !!! - Pre hlasovanie si doneste Váš členský preukaz, bude kontrolovaný pri vstupe 

a do členského preukazu zaznamenáme Vašu účasť na schôdzi.


S pozdravom výbor OO SRZ Sobrance