Brigáda VN Kolibabovce

06.06.2016 19:36

Výbor OO SRZ Sobrance týmto ďakuje všetkým, ktorí svojou prácou pomohli vykosiť a zkrášliť revír VN Kolibabovce.