Súťaže pre rok 2017

1.5.

7:30-12:00

Materiálová jama - Baňa
Pohár primátora mesta Michaloviec.
Pretek pre deti neregistrované a registrované. Plávaná 1 prút. Zápisné a evidencia pre deti registrované v predajni PETER.

6.5.

7:30-17:00

Materiálová jama - Baňa dospelí
Plavaná  1 prút. Zápisné a evidencia v predajni PETER

7.5.

7:30-12:00

VN Vinianske jazero - dospelí dvojkolovo
Na ťažko , 1 prút, Zápisné a evidencia v predajni PETER

13.5.

7:30-12:00

VN Budkovce I deti, II - Dospelí, Duša- registrovaní pretekári
Plávaná 1 prút 
Zápisné a evidencia na jednotlivých miestach ,zápis o 7:00,

14.5.

7:30-12:00

VN V. Rybnica dospelí a deti
Na ťažko 1 prút- na položenú
Zápisné a evidencia vo V. Rybnici

20.5.

7:30-13:00

Memoriál M. Ohradzanského STRÁŽSKE
dospelí a deti
Ľubovoľne 1 prút
Zápisné a evidencia Strážske