Súťaže pre rok 2016

Termíny súťaží pre rok 2017 budú oznámené v priebehu mesiaca február 2017.